Chúng ta không dễ dàng để tìm ra một câu chuyện hay về chuyển đổi doanh nghiệp. Trong những năm qua, IBM đã nỗ lực đánh bật xu hướng đó, tuy nhiên họ vẫn chưa thực hiện được.
IBM chuyển đổi từ các đơn vị kinh doanh độc lập, kín kẽ…


Đây là report của CB Insights vào năm 2021. Phiên bản tiếng Việt được biên dịch và biên tập bởi WeTransform.

Bằng việc phân tích hơn 110 trường hợp thất bại của các công ty startup (khởi nghiệp), từ lý do thiếu sự phù hợp giữa sản phẩm và thị…


Nhận thấy nhu cầu học tập và ứng dụng về lĩnh vực Design Thinking (Tư Duy Thiết Kế), WeTransform sẽ tổ chức webinar về lĩnh vực này hàng tháng.
Thời gian: 10:00 AM — 11:30 AM, ngày 14–08–2021 (chương trình webinar #1 và #2 đã diễn ra vào ngày 12–06–2021 và 17–07–2021)
Hình thức: training qua Google Meet
Trainer: Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform, người biên dịch cuốn sách THỰC HÀNH TƯ DUY THIẾT KẾ (THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)

Đăng ký tham gia webinar theo form bên dưới.


Đây là cuốn sách giúp bạn biến ý tưởng thành hiện thực với ứng dụng của TƯ DUY THIẾT KẾ (Design Thinking).

  • Tác giả: Huỳnh Hữu Tài
  • Thời gian ra mắt sách: quý 4–2021

Cuốn sách này dành cho ai?

  1. Những ai muốn tạo ra những sản phẩm, dịch vụ…

Trước khi chúng ta đi sâu vào tìm hiểu chiến lược đại dương của bạn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mô hình Tăng trưởng dựa vào sản phẩm, tôi muốn giải thích sự khác biệt giữa các công ty hoạt động trong đại dương xanh và đại dương…


Từ những ngày đầu tham gia biên dịch sách, tôi luôn nghĩ rằng mình nên mang thêm nhiều giá trị gia tăng cho những cuốn sách này. Nhưng cụ thể là sẽ gia tăng giá trị gì và làm như thế nào thì tôi vẫn chưa rõ đường đi, vì…


Đây là 1 chương trong cuốn sách Product-Led Growth của tác giả Wes Bush.

Hầu hết các công ty SaaS đều ra mắt mô hình product-led. Sau đó, họ không bao giờ cập nhật nó. Khi nhóm điều hành gọi cho tôi và hỏi tại sao họ không thể chuyển…


Các doanh nghiệp Product-led có lợi thế không công bằng và thích truy cập vào một công cụ tăng trưởng thống trị và CAC thấp hơn đáng kể.

1. Động cơ tăng trưởng thống trị

Các doanh nghiệp Product-led có xu hướng mở rộng quy mô nhanh hơn so với…


Xin giới thiệu đến mọi người một cuốn sách hay về SaaS (Software as a Service), tác giả Wes Bush.

Lịch sử cho chúng ta biết rằng “cách thức” bạn bán hàng cũng quan trọng như “những gì” bạn bán vậy. Cũng giống như Blockbuster không thể cạnh tranh với…


Thời nay, khi đề cập đến sự tăng trưởng thần tốc, chúng ta thường nghĩ đến những công ty công nghệ. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Zara, một công ty trong lĩnh vực thời trang đã và đang có những sự tăng trưởng vượt bật trong thời gian…

Huỳnh Hữu Tài

Founder at WeTransform.vn | Design Thinking Webinar: https://wetransform.vn/webinar/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store