AI Quiz- Trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Trí Tuệ Nhân Tạo

Nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức cơ bản về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), chúng tôi đã soạn ra bài trắc nghiệm này. Hi vọng bài trắc nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm hiểu và làm việc với lĩnh vực mới mẻ này. Các bạn có thể tìm thấy một số bài trắc nghiệm khác của chúng tôi qua trang web này: http://wetransform.vn/quiz/

Follow Huỳnh Hữu Tài và WeTransform tại đây:
Facebook: http://facebook.com/huutaivn
Website: http://wetransform.vn/
YouTube: https://www.youtube.com/wetransform
Instagram: https://www.instagram.com/huutaivn/
Slideshare: https://www.slideshare.net/HuynhHuuTai1
Medium: https://medium.com/@huutaivn
Issuu: http://issuu.com/wetransform.vn
Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/wetransform
Shopee: http://shopee.vn/wetransform
Email: tai@wetransform.vn

Danh sách 10 cuốn sách do Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch, liên kết xuất bản:
1. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang
2. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh
3. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu
4. Deep Learning — Cuộc Cách Mạng Học Sâu (The Deep Learning Revolution): http://bit.ly/thedeeplearning
5. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam
6. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi
7. Câu chuyện iPhone (The One Device): http://bit.ly/cauchuyeniphone_vn
8. Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world): http://bit.ly/platformungdung
9. Tăng trưởng thần tốc (Blitzscaling): http://bit.ly/WeTransform_TangTruongThanToc
10. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice): http://wetransform.vn/AI

Founder at WeTransform.vn | Design Thinking Webinar: https://wetransform.vn/webinar/

Founder at WeTransform.vn | Design Thinking Webinar: https://wetransform.vn/webinar/