Blitzscaling Talks: Câu chuyện tăng trưởng thần tốc ở Việt Nam

Ở Việt Nam, đã có các doanh nghiệp theo đuổi và áp dụng blitzscaling vào thực tiễn. Chúng ta chưa có nhiều công ty tỷ đô la (hoặc là rất rất it) như những công ty trên thế giới đang theo đuổi blitzscaling mà Reid Hoffman đã đề cập trong cuốn sách Blitzscaling của mình. Tuy nhiên, những câu chuyện thực tế đậm chất Việt sẽ rất đáng giá để chúng ta học hỏi và áp dụng cho doanh nghiệp của mình.
WeTransform đang lên kế hoạch cho buổi Talks này vào ngày 23–11 hoặc 30–11 với 3 speaker là những CEO/Founder/Head thực chiến ở Việt Nam. Đây là hoạt động nằm chuỗi hoạt động nhằm mang lại giá trị gia tăng cho các cuốn sách mà tôi và WeTranform đã biên dịch.
Vui lòng đăng ký tham gia theo form này: http://bit.ly/BlitzscalingTalks
Tìm hiểu về khái niệm “Blitzscaling-Tăng trưởng thần tốc” thông qua cuốn sách cùng tên: http://bit.ly/WeTransform_TangTruongThanToc
Bài viết giới thiệu của WeTransform về cuốn sách này: https://wetransform.vn/2019/10/23/blitzscaling-con-duong-tang-truon-than-toc-tu-zero-to-hero/
#Blitzscaling #WeTransform #TăngTrưởngThầnTốc

Follow Huỳnh Hữu Tài và WeTransform tại đây:
Facebook: http://facebook.com/huutaivn
Website: http://wetransform.vn/
YouTube: https://www.youtube.com/wetransform
Instagram: https://www.instagram.com/huutaivn/
Slideshare: https://www.slideshare.net/HuynhHuuTai1
Medium: https://medium.com/@huutaivn
Issuu: http://issuu.com/wetransform.vn
Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/wetransform
Shopee: http://shopee.vn/wetransform
Email: tai@wetransform.vn

Danh sách 10 cuốn sách do Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch, liên kết xuất bản:
1. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang
2. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh
3. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu
4. Deep Learning — Cuộc Cách Mạng Học Sâu (The Deep Learning Revolution): http://bit.ly/thedeeplearning
5. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam
6. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi
7. Câu chuyện iPhone (The One Device): http://bit.ly/cauchuyeniphone_vn
8. Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world): http://bit.ly/platformungdung
9. Tăng trưởng thần tốc (Blitzscaling): http://bit.ly/WeTransform_TangTruongThanToc
10. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice): http://wetransform.vn/AI

Founder at WeTransform.vn | Design Thinking Webinar: https://wetransform.vn/webinar/

Founder at WeTransform.vn | Design Thinking Webinar: https://wetransform.vn/webinar/