Platform — Chúng ta đã ứng dụng được gì?

Chắn hẳn chúng ta đã nghe nói nhiều về platform (nền tảng số). Vậy chúng ta đã ứng dụng được gì cho cuộc sống và công việc của chúng ta. Tôi xin giới thiệu video nhỏ mà những gì mà tôi đã ứng dụng platform cho WeTransform.

Đừng quên tham khảo cuốn sách “Platform Revolution — Cuộc cách mạng nền tảng” mà tôi (Huỳnh Hữu Tài) đã biên dịch.

Founder at WeTransform.vn | Design Thinking Webinar: https://wetransform.vn/webinar/

Founder at WeTransform.vn | Design Thinking Webinar: https://wetransform.vn/webinar/